IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Pripomeňme si atmosféru celoštátneho kola 56. ročníka Chemickej olympiády

Pripomeňme si atmosféru celoštátneho kola 56. ročníka Chemickej olympiády

14. 5. 2020

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády sa uskutočnilo v dňoch 4. – 7. 3. 2020 v Košiciach na Fakulte prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika za účasti 48 súťažiacich v kategóriách A a EF.

Pripomeňte si s nami atmosféru udalosti, ktorá sa zapíše do histórie predmetových olympiád a postupových súťaží aj tým, že bola prvým a posledným celoštátnym kolom v reálnom čase na reálnom mieste s reálnymi ľuďmi pred vypuknutím pandémie koronavírusu na Slovensku v školskom roku 2019/2020.

https://youtu.be/cs8yckNA9M8

 

 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov