IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Pytagoriáda oslávila 40. narodeniny!

Pytagoriáda oslávila 40. narodeniny!

13. 6. 2019

Pytagoriáda už dlhé roky priťahuje deti základných škôl a vytvára im priestor na súťažné zápolenie v matematike. V dňoch  5. – 6. júna 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov konalo celoštátne kolo jubilejného 40. ročníka Pytagoriády. Organizátor IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil pre súťažiacich hodnotné ceny vďaka hlavnému sponzorovi podujatia INTERSPORT Slovensko a tiež vďaka spoločnosti ESET. Spoločnosť INTERSPORT Slovensko Pytagoriádu sprevádzala už počas školských a okresných kôl a do celoštátneho kola venovala ceny v „športovom duchu“, ktoré všetkým deťom priniesli veľkú radosť.

Podujatie bolo výrazne podporené aj primátorkou mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou, ktorá nad celoštátnym kolom súťaže prevzala záštitu, do súťaže venovala ceny pre víťazov troch kategórií a chutnú tortu.

                     pyt3upr    pyt2

Podujatie organizátor ozvláštnil aj sprievodným programom, ktorého súčasťou bol večer s animátormi a návšteva Trenčianskeho hradu. Tak sa súťažiaci večer pred súťažou lepšie spoznali, uvoľnili i zabavili a po súťaži mali možnosť načrieť do histórie a povestí o Trenčianskom hrade. Učitelia a rodičia si mohli spríjemniť chvíle prehliadkou Trenčianskych Teplíc, ktorými ich sprevádzala Silvia Havelková z OÚ Trenčianske Teplice.

                                                          pyt1 

Súťažilo sa v troch kategóriách, P6, P7, P8. Je všeobecne známe, že v Pytagoriáde „nejde o postup“, ale o výsledok a o čas. Azda aj preto bolo napätie medzi súťažiacimi priam hmatateľné a bolo potrebné voliť správnu taktiku pri riešeniach. Po súťaži komisia starostlivo spracovala a opravila odpoveďové hárky súťažiacich. Na čele komisie je predseda Mgr. Melichar Cubjak, jeho tím tvorili: PaedDr. Zuzana Veľasová, Mgr. Zuzana Tincová, RNDr. Erzsébet Édes, Mgr. Zdenka Surovcová a RNDr. Zuzana Valášková.

                       pyt10    pyt11

Slávnostným vyhodnotením sprevádzala tajomníčka súťaže Barbora Knaperková v tandeme s RNDr. Zuzanou Valáškovou. Na vyhodnotení bola prítomná i primátorka mesta Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková a riaditeľ Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží RNDr. Roman Lehotský. Práve z jeho rúk si  RNDr. Zuzana Valášková, RNDr. Erzsébet Édes a Mgr. Zdenka Surovcová prevzali Čestné uznania za dlhoročný prínos pre Pytagoriádu.

                       pyt13    pyt4 

Zlatým klincom vyhodnotenia celoštátneho kola 40. ročníka Pytagoriády bolo vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a samozrejme krájanie torty venovanej primátorkou mesta Mgr. Zuzanou Frajkovou Ďurmekovou.

V kategórii P6 obsadili 2. miesto: Nina Zuzulová (ZŠ, Levická 903, Vráble), Ján Jurdík (ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok), Adam Ďurčovič (Gymnázium H. Seleyho, Komárno). 1. miesto obsadil Matej Bachniček (ŠPMNDaG, Teplická 7, Bratislava).

pyt5upr 

V kategórii P7 obsadili 2. miesto: Simon Omaník (Gymnázium, Grӧsslingova 18, Bratislava) a Michal Iľkovič (CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča, Prešov). 1. miesto obsadil Marek Horváth (Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov).

pyt6upr 

V kategórii P8 na 3. mieste skončil Michal Cibulka (Gymnázium, Grӧsslingova 18, Bratislava), na 2. mieste Martin Cigler (ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica) a 1. miesto obsadila Jana Fľaková (ZŠ, Sl. Partizánov 53, Považská Bystrica).

                                                                                      pyt7upr 

Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým, ktorí Pytagoriádu podporili a pomohli s realizáciou celoštátneho kola, patrí veľká vďaka.

Autor: Barbora Knaperková
Foto: B. Knaperková, Z. Kovaľanová 

FOTOGALÉRIA – celoštátne kolo Pytagoriády 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov