IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Rezort školstva udelil pedagógom najvyššie morálne ocenenia sv. Gorazda

Rezort školstva udelil pedagógom najvyššie morálne ocenenia sv. Gorazda

29. 3. 2019

Aj v tomto roku udeľovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR najvyššie rezortné morálne ocenenia sv. Gorazda. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov 25. marca 2019 v reprezentatívnych priestoroch hotela Bôrik.

Na návrh organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže boli ocenení:

  • veľkou medailou sv. Gorazda prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. (predseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády) a PhDr. Mária Matušková (predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku),
  • malou medailou sv. Gorazda RNDr. Ľubomír Mucha (podpredseda Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády),
  • ďakovnými listami RNDr. Vladimír Sabol (bývalý člen Slovenskej komisie Geografickej olympiády) a RNDr. Zuzana Valášková (členka Slovenskej komisie Pytagoriády).

Všetkým menovaným gratulujeme!

Zdroj foto: www.minedu.sk 

ivo čáp vm

   

mária matušková vm

       

ľubomír mucha mm

       

vladimír sabol ďl

         

zuzana valášková ďl

              

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov