IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Seminár Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu

Seminár Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu

26. 11. 2019

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave pripravili na 6. 12. 2019 seminár pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu. Zameraný je na prípravu žiakov na Biologickú olympiádu, kat. E, odbornosť geológia. Lektori účastníkom seminára predstavia pravidlá súťaže, jej jednotlivé časti, témy, bodovanie, čo všetko si musia žiaci naštudovať, v teréne zmapovať, ako si vytvoriť prepísané zbierky prírodnín, budú im prestavené vzorky minerálov a hornín, ktoré sú predpísané na školský rok 2019/2020, rôzne typy, tematické zamerania a bodovania súťažných úloh. Na seminár je potrebné sa vopred prihlásiť e-mailom. Podrobenejšie informácie nájdete v oficiálnej pozvánke na seminár.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov