IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SEMINÁRE "AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉHO OLYMPIONIKA"

SEMINÁRE "AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉHO OLYMPIONIKA"

10. 10. 2018

SEMINÁR: „AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉHO OLYMPIONIKA“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila na október semináre pod názvom „Ako vychovať úspešného olympionika“. Sú určené predovšetkým pre začínajúcich učiteľov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú intenzívnejšie venovať príprave svojich žiakov na predmetové olympiády a postupové súťaže a zatiaľ s prípravou nemajú žiadne alebo len malé skúsenosti. Nové informácie tu však istotne získajú aj v olympiádach skúsení učitelia.

Semináre sa uskutočnia:

17. 10. 2018 (streda) – Bratislava

24. 10. 2018 (streda) – Košice

25. 10. 2018 (štvrtok) – Banská Bystrica

Na seminároch sa účastníci oboznámia so základnou terminológiou, štruktúrou a riadením súťaží, smernicou o súťažiach, s organizačnými poriadkami a metodicko-organizačnými pokynmi súťaží, s piatimi základnými krokmi k predmetovej olympiáde a postupovej súťaži, dozvedia sa, prečo musia byť súťažné úlohy aj ťažké, aké sú možnosti zapojiť do olympiád žiakov stredných odborných škôl, ako sú oceňovaní žiaci, ktorí sa na medzinárodných olympiádach umiestnili na medailových miestach, že olympiáda nie je len súťaž, ale čo všetko prináša žiakom a ako žiakov motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu a k dosahovaniu lepších výsledkov.

Na podnet z minuloročného seminára „Olympiády pod lupou“ účastníkom predstavíme vyučujúcich a ich študentov, ktorí sa dlhodobo venujú olympiádam a každoročne sa zúčastňujú celoštátnych, prípadne aj medzinárodných kôl olympiád. Zároveň vám sprostredkujú odporúčania pri práci s talentovanými žiakmi, spôsob ich motivácie, postupy, ktoré zvolili pri príprave na súťaže, ťažkosti, s ktorými sa stretli, spôsob, akým dokázali nielen vyučujúci, ale aj študenti skĺbiť náročnú prípravu so svojim základným pracovným a študentským časom a pod.

Oficiálnu pozvánku na seminár s programom nájdete tu.

Uzávierka prihlasovania: Bratislava do 15. 10. 2018, Košice a Banská Bystrica do 19. 10. 2018.

Pre účasť na seminári je potrebné vopred sa prihlásiť e-mailom na barbora.knaperkova@iuventa.sk.

Na Vašu účasť sa tešia pracovníci Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží.


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov