IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

12. 10. 2020

Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí!

Pandémia COVID-19 negatívne vstúpila aj do života matematikov. Keď bolo zrejmé, že Medzinárodná matematická olympiáda (IMO) sa v plánovanom termíne v júli 2020 nebude môcť v Petrohrade uskutočniť, udalosť sa odložila na september v nádeji, že situácia sa zlepší a talentovaným matematikom bude dopriate súťažiť prezenčne. To sa však nesplnilo a nakoniec sa ukázalo, že realizácia IMO 2020 bude možná jedine dištančnou formou. 

Organizátori IMO 2020 a Rada IMO sa zhodli, že IMO si zaslúžia všetci mladí matematici, ktorí sa na súťaže pripravujú už mnoho rokov. V dňoch 21. – 22. septembra 2020 sa IMO úspešne zrealizovalo  v úplne novom virtuálnom formáte s vytvorenými bezpečnostnými protokolmi. Kvalitná príprava a bezpečnostné opatrenia v zmysle fair-play poskytla všetkým zúčastneným krajinám rovnaké súťažné podmienky a účastníci tak mohli mať dôveru v integritu výsledkov. 

Medzi hlavné opatrenia patrilo skúšobné stredisko v každej zúčastnenej krajne alebo na mieste pod dohľadom neutrálneho komisára IMO. Súťažiaci boli sledovaní webkamerami a videá ich práce boli posielané organizátorovi / tímu Inviligation v Rusku. Organizátori mysleli aj na posuny času medzi jednotlivými krajinami a zabezpečili, že súťažiaci všetkých krajín začali súťažiť v rovnakom čase. 

O priebehu súťaže nám viac povedal vedúci SVK tímu, Marián Poturnay. 

Marián Poturnay: „Všetky reguly sme mali nariadené zhora. Boli vytvorené veľmi striktné pravidlá. Účastníci museli vchádzať 15 minút pred súťažou a ukázať svoju visačku na kameru. Zaujímavosťou je, že visačky sme vyrábali vlastnoručne. Počas súťaže boli súťažiaci na kamerách a aj po súťaži bolo všetko scanovanie na kamerách.“ 

Organizátori mysleli aj na zábavu a uvoľnenie zúčastnených. Každý deň tímy dostali zaujímavé vtipné matematické úlohy. Mimo to mohli na vzájomné spoznávanie sa využívať Instagram a Facebook. Aby mali súťažiaci aspoň čiastočnú kompenzáciu za nemožnosť vycestovania do Ruska, organizátori pre nich pripravili niekoľko virtuálnych prehliadok: napríklad prehliadku mostov St. Petersburgu, Peterhofu, historického centra St. Petersburgu, čo celého Ruska. Ďalším spestrením boli online šachové turnaje s ocenením tých najlepších. 

Marián Poturnay: „Pozitíva v dištančnej forme nevidím skoro žiadne. Jasné, mohli by sme povedať, že to, že sme nemuseli cestovať, je výhodou. Mohli by sme povedať, že možnosť mať kontakt so súťažiacimi aj vtedy, keď niekto už pozná zadania, je výhodou. Ale v tomto bode končím s pozitívami. Dokonca necestovanie je pre mnohých (napríklad aj pre mňa) dosť veľkou nevýhodou. Jedným z dôvodov, prečo som veľmi rád chodil na IMO bolo, že som okrem možnosti súťažiť a reprezentovať dostal aj možnosť navštíviť a vidieť kus sveta. Najväčším negatívom je, že dištančné IMO vôbec nemá pravú „IMO“ atmosféru. Všetci tí ľudia naokolo, ceremoniály, akcie, športy, hry, ale aj veľa ľudí na raňajkách, obedoch, večeriach, iné kultúry,  či súťaž v obrovskej hale so 600 ďalšími súťažiacimi... To všetko tvorí IMO a takéto veci na dištančnom IMO nie je možné zažiť.“

Zábava na Instagrame vyzerala napríklad aj takto:

„Ráno. Vstanete, otvoríte notebook a urobíte sendvič. Len obyčajný ranný chlebíček. Odfoťte ho a pošlite priamo na Instagram. Nezabudnite poukázať na čas a krajinu alebo územie. Ľudí v rámci IMO 2020 tvorí viac ako 600 účastníkov z viac ako 100 krajín. Poďme zostaviť najväčšiu zbierku sendvičov!“ 

male 

Slovenská reprezentácia IMO 2020

 

61. ročníka sa reálne zúčastnilo 105 krajín s celkovo 630 súťažiacimi. Slovenská republika v silnej konkurencii vybojovala 2 strieborné a 4 bronzové medaily. Našim úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme!

Marián Poturnay: „Výkony boli nadmieru dobré. Nie každý rok sa Slovákom podarí, aby všetci získali medaily. Každý rok veríme v nejakú ďalšiu zlatú medailu pre Slovensko a tento rok sme k tomu boli dosť blízko - Dávidovi chýbali len dva body. Celkovo naši dosiahli úspech, na ktorý môžu byť hrdí.“

Marián Poturnay bol tento rok prvýkrát koordinátorom IMO 2020. Ešte minulý rok patril k slovenskej reprezentácii na IMO 2019 organizovanej v Bath, Spojené kráľovstvo, tento rok úspešne nastúpil do prvého ročníka na FMFI UK v Bratislave. 

Záverom je namieste povedať, že pre všetky súťaže je v týchto neistých časoch existenčne dôležitá flexibilita. Aj IMO hľadá svoje riešenia a je potešujúce vidieť, že súťaž stále prekvitá!


Družstvo Slovenskej republiky:
Matej Urban – Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila
Jozef Fϋlӧp - Gymnázium Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila
Lucia Krajčoviechová - Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila
Viktor Csaplár - Gymnázium H. Selyeho, Komárno – bronzová medaila
Dávid Pásztor - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – strieborná medaila
Matej Hanus - Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila

Vedúci SVK tímu:
Marián Poturnay – FMFI Univerzity Komenského, Bratislava 
RNDr. Monika Dillingerová, PhD. – FMFI Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Peter Novotný, PhD. – FRI Žilinskej univerzity, Žilina


Autor: Barbora Knaperková, IUVENTA


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov