IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Slovensko bodovalo aj na 50. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Tel Avive

Slovensko bodovalo aj na 50. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády v Tel Avive

22. 7. 2019

Medzinárodná fyzikálna olympiáda sa v izraelskom Tel Avive stala v dňoch 7. – 15. júla 2019 udalosťou číslo jeden. Podujatie organizačne zabezpečila Univerzita v Tel Avive a počas deviatich náročných a nezabudnuteľných dní hostila 364 účastníkov zo 78 krajín sveta. Slovenské farby reprezentovali piati šikovní študenti: Jonáš Dujava zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove, Róbert Jurčo z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, Emil Lelák z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove, Ronald Doboš z Gymnázia na Poštovej 9 v Košiciach a Marcel Polák z Gymnázia P. Horova v Michalovciach.

Prví traja študenti sú zároveň čerství úspešní maturanti, Ronald a Marcel majú šancu reprezentovať našu krajinu na medzinárodnej súťaži aj budúci rok, keďže maturity ich čakajú až o  rok. Podľa slov vedúcich výpravy prof. Ing. Iva Čápa, CSc. a PaedDr. Ľubomíra Konráda boli teoretické i experimentálne úlohy v jubilejnom ročníku veľmi náročné. Zisk dvoch strieborných a jednej bronzovej medaily preto možno v slovenských podmienkach považovať za vynikajúci úspech.

Naši študenti sa na súťaž intenzívne pripravovali počas dvoch sústredení, a to na 5 – dňovom  výberovom sústredení na prelome apríla a mája v Žiline a 12 – dňového júnového sústredenia v Košiciach, kde sa im venovali špičkoví odborníci a stáli členovia Slovenskej komisie fyzikálnej olympiády. Významnú rolu zohrala aj celoročná domáca príprava pod vedením vyučujúcich (Mgr. Gabriela Frániková, RNDr. Regína Vražbová, PaedDr. Iveta Štefančinová, RNDr. Jozef Smrek) a RNDr. Ľubomíra Muchu, podpredsedu Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády. Bez týchto vzdelávacích aktivít a náročnej národnej súťaže by tento úspech nebolo možné dosiahnuť.

Celkovo bolo na MFO udelených 34 zlatých, 66 strieborných a 101 bronzových medailí a čestné uznania, ktoré komisia udelila 50–tim študentom.  

Umiestnenie našich súťažiacich:

Ronald Doboš, Gymnázium , Poštová 9, Košice – strieborná medaila

Jonáš Dujava, SPŠ elektrotechnická, Prešov  - strieborná medaila

Róbert Jurčo, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín – bronzová medaila

Srdečne blahoželáme a prajeme krásne prázdniny! 

Viac informácií na: https://www.ipho2019.org.il/


                         received_391463731718271

                                                                           Výprava počas čakania na letisku – cesta na súťaž

                         received_495138154625012 

                                                                                     Komisia pracuje, schvaľuje výsledky

                         received_369350127110869

                                                                                                  Odovzdávanie medailí

                         received_2065178827109584

 

                         received_2396118853805264

                                   Zľava: Emil Lelák, Róbert Jurčo (bronz), Ronald Doboš (striebro), Jonáš Dujava (striebro), Marcel Polák


                         received_479193372895604 

                                                                                             Odovzdávanie strieborných medailí 

                                                  received_399692737346734

 

                                                  received_737189360051326

                                                                                                Strieborná medaila

                         received_486254108803911

                                                                                      Odovzdávanie bronzových medailí

                         received_2308086092638541

                                                                                                    Bronzová medaila

                         received_652073781976717

                                                                                              Večerné stretnutia súťažiacich
   

                         received_471004630111835 

                         received_2238846956213691 

                                                  received_210506723204785 

                                                                                                               Exkurzia

                                            Foto: Ľubomír Konrád, Ronald Doboš – strieborná medaila, Róbert Jurčo – bronzová medaila

 


späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov