IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Slovensko sa zapísalo do dejín Európskej fyzikálnej olympiády zlatými písmenami!

Slovensko sa zapísalo do dejín Európskej fyzikálnej olympiády zlatými písmenami!

10. 6. 2019

V dňoch 31. 5. až 4. 6. 2019 sa uskutočnila v hlavnom meste Lotyšska Rige súťaž 3. ročníka Európskej fyzikálnej olympiády - EuPhO 2019. Súťaže sa zúčastnilo 173 súťažiacich z 25 európskych krajín a 10 krajín mimo Európy. Väčšina krajín bola zastúpená družstvom pozostávajúcim z 5 súťažiacich - žiakov stredných škôl a jedným vedúcim. Domáce Lotyšsko malo dve družstvá.

Súťažné družstvo bolo zostavené z víťazov celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach. Na túto súťaž sa neuskutočnila žiadna spoločná príprava družstva. Všetci členovia družstva sa zúčastnili v dňoch 28. apríla - 3. mája 2019 výberového sústredenia na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu. Členovia družstva dostali od vedúceho družstva sadu úloh na preriešenie v rámci domácej prípravy. Štyria členovia družstva mali tesne pred súťažou maturitné skúšky.

Účasť družstva SR na 3. ročníku EuPhO organizačne a finančne zabezpečila IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s podpredsedom Slovenskej komisie Fyzikálnej olympiády RNDr. Ľubomírom Muchom. Garantom podujatia bolo Ministerstvo školstva a vedy Lotyšskej republiky. Organizačne akciu zabezpečila Univerzita Lotyšska (University of Latvia) v Rige.  

Pre vlastnú súťaž pripravila medzinárodná akademická porota zaujímavé a veľmi náročné úlohy, tri teoretické a jednu experimentálnu. V experimentálnej úlohe súťažiaci skúmali vlastnosti rádiových vĺn vo vzduchu a vo vode. V prvej úlohe riešili, ako vznikajú ľadové krúpy pri páde v inverznej atmosfére. Druhá úloha bola o valivom pohybe nabitej guľôčky za prítomnosti magnetického poľa. Tretia úloha riešila pohyb striekajúcej vody pri polievaní záhrady. Za každú teoretickú úlohu mohli dostať maximálne 10 bodov a za experimentálnu úlohu 20 bodov, teda celkovo 50 bodov. Žiaci okrem riešenia úloh sami moderovali úlohy s členmi nezávislej medzinárodnej poroty. Tu preukázali svoje vedomosti, ako aj taktické myslenie v tom, že takmer každý žiak si opravil svoje bodové hodnotenie. Všetci s porotcami komunikovali v angličtine, s čím nemali žiadne problémy.  

Tohtoročné výsledky sú vynikajúce, predovšetkým celkové víťazstvo Jonáša Dujavu je historické. Jonáš je prvým žiakom v ére samostatnosti Slovenskej republiky, ktorý sa stal absolútnym víťazom medzinárodnej olympiády z prírodovedných predmetov.

       foto_18  foto_21                                    Jonáš Dujava pri preberaní ocenenia najlepšieho žiaka na 3. Európskej fyzikálnej olympiáde 
                                            s prezidentom Európskej fyzikálnej olympiády prof. Jaanom Kaldom z Estónska. 
                                                                                         Foto: www.eupho2019.lv 

Slovenskú republiku na súťaži reprezentovali:  

- vedúci delegácie:

RNDr. Ľubomír Mucha, CVČ - RCM, Košice, podpredseda SK FO


- súťažiaci: 

Jonáš Dujava, absolvent SPŠE Prešov – zlatá medaila

Ronald Doboš, 3. ročník, Gymnázium Poštová 9, Košice – strieborná medaila

Róbert Jurčo, absolvent Gymnázia L. Štúra, Trenčín – bronzová medaila

Emil Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – bronzová medaila

      Michal Lelák, absolvent Gymnázia J. A. Raymana v Prešove – čestné uznanie      

foto_druzstva upr

                                                                                 Reprezentácia SR na 3. ročníku EuPhO.

                                     Zľava: Michal Lelák, Róbert Jurčo, Ľubomír Mucha, Jonáš Dujava, Ronald Doboš, Emil Lelák.         
                                                                                                   Foto: IUVENTA 

         

Výsledky súťaže jednotlivcov (prvá trojka a slovenskí súťažiaci - celkový počet 125 súťažiacich)

 1. Jonáš Dujava            Slovensko             36,6 b.      zlatá medaila

2. Richard Ehtaru            Estónia                   35,1 b.      zlatá medaila

3. Marko Čmrlec              Slovinsko               33,6 b.      zlatá medaila
     ..................................................

       25. Ronald Doboš           Slovensko             21,1 b.   strieborná medaila 
     ...................................................

  32. Róbert Jurčo             Slovensko            20,2 b.   bronzová medaila

     ..............................................…

    47. Emil Lelák                 Slovensko            15,8 b.    bronzová medaila

     .................................................... 

80. Michal Lelák             Slovensko            10,1 b.     čestné uznanie
 

Neoficiálne poradie krajín sa nevyhlasuje a bolo zostavené na základe uverejnených výsledkov úspešných žiakov (tí, ktorí dostali medaily a čestné uznanie, výsledky ostatných žiakov sa neuverejňujú).

                                                                                                                                                      Celkovo     Medaily

1

Turecko     

33,4

28,1

27,7

23,7

23,6

136,5

GGGSS

2

Estonia

35,1

26,7

22,4

21,1

12,5

117,8

GSSSH

3

Slovenia

33,6

31,4

20,4

15,8

11,1

112,3

GGSBH

4

Bulharsko

27

24,8

21,5

20

14,1

107,4

GSSBB

5

Slovakia

36,6

21,1

20,2

15,6

10,1

103,6

GSBBH

6

Maďarsko

30,6

23,3

20,1

16,9

11,3

102,2

GSBBH

7

Rumunsko

25,3

21,7

20,8

18,3

12,7

98,8

SSSBH

8

Rusko

28,6

24,6

19,4

15,4

10

98

GSBBH

9

Taliansko

25,3

18,4

14,7

13,7

12,6

84,7

SBBBH

10

Poľsko

20,6

19,4

18,7

15,2


73,9

SBBB


Zadania troch teoretických úloh na EuPhO aj s dvomi obrázkami boli na papieri formátu A4. Podobne je to aj v experimentálnej úlohe. Zvládnuť vyriešiť úlohy EuPhO vyžaduje od žiaka veľmi kreatívne fyzikálne myslenie, vlastnú invenciu, to všetko pospájať a dôjsť k riešeniu problému. Toto už pripomína takmer samostatnú vedeckú činnosť.  

Autor: RNDr. Ľubomír Mucha  

FOTOGALÉRIA            

Viac informácií o súťaži nájdete na https://eupho2019.lv/        

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov