IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Slovensko úspešné aj na dištančnej 52. Medzinárodnej chemickej olympiáde

Slovensko úspešné aj na dištančnej 52. Medzinárodnej chemickej olympiáde

3. 8. 2020

Pre pandémiu koronavírusu sa 52. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády (IChO) konal v dištančnom režime.

Slovenská delegácia sa ho zúčastnila spoločne s delegáciou Česka formou sústredenia, ktoré sa konalo v dňoch 23. – 30. júla v Tatranskej Lomnici. 

V konkurencii 231 súťažiacich z 59 krajín sveta získali všetci naši štyria reprezentanti medailové umiestnenia. Martin Brokeš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) vybojoval striebornú medailu, Samuel Novák (Gymnázium, Poštová 9, Košice), Andrej Kovács (Gymnázium J. Hronca, Bratislava) a Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov) získali bronzové medaily.

Viac informácií o priebehu súťaže IChO 2020 nájdete na stránke https://chemickaolympiada.sk/2020/08/slovensko-uspesne-na-52-icho/.

 

foto icho 1

Reprezentácia Slovenska na dištančnej 52. IChO, zľava doprava: vpredu súťažiaci Samuel Novák, Martin Brokeš, Andrej Kovács a Matúš Tomčo; vzadu realizačný tím, Bc. Samuel Andrejčák, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., RNDr. Rastislav Serbin, PhD., Ing. 

 

foto_icho 2

Reprezentácia Slovenska na dištančnej 52. IChO pod štítmi našich veľhôr (a pod dohľadom národného maskota, líšky Elišky)

 Foto: Martin Putala, Jelka Nociarová

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov