IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / SMOLENICKÝ ZÁMOK OTVORIL SVOJE BRÁNY DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE!

SMOLENICKÝ ZÁMOK OTVORIL SVOJE BRÁNY DEJEPISNEJ OLYMPIÁDE!

7. 5. 2018

Smolenický zámok otvoril svoje brány Dejepisnej olympiáde!

V poradí už desiaty ročník Celoštátneho kola Dejepisnej olympiády (DO), ktorej hlavnou myšlienkou je podporovať a rozvíjať talent a vedomosti študentov základných i stredných škôl, spoznal svojich víťazov!

do-1

Celoštátne kolo jubilejného ročníka DO, nad ktorým prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, sa symbolicky konalo na Smolenickom zámku (Kongresové centrum SAV Smolenice)  od 2. 5. do 4. 5. 2018. Podujatia sa zúčastnilo 41 súťažiacich, 8 členov Slovenskej komisie dejepisnej olympiády vedených pani predsedníčkou Ľubicou Kázmerovou, organizátori z IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže na čele s Barborou Knaperkovou a Romanom Lehotským. Mnohých súťažiacich sprevádzali učitelia a rodičia, ktorí si nechceli nechať ujsť výkony svojich detí a študentov. 

do-107

 do-109

na prvej fotke zľava doprava: hosť p. prorektor Vincent Múcska, členky komisie: p. Daniela Kodajová a p. Anna Bocková, hosť generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže p. Róbert Hronský, predsedníčka komisie p. Ľubica Kázmerová, členovia komisie: p. Marko Mižičko, p. Ľuboš Paller a p. Ľubomír Staňo (členovia komisie, ktorí na fotografii chýbajú: p. Daniela Hrnčiarová a p. Štefan Bányi)

na druhej fotke zľava doprava: oficiálny dozor: p. Mário Kačmár, p. Veronika Kačmárová, organizátorka podujatia a tajomníčka komisie p. Barbora Knaperková, riaditeľ Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTY p. Roman Lehotský, oficiálny dozor p. Dávid Marcel (na fotografii chýba v rámci oficiálneho dozoru p. Magdaléna Adámeková) 

Podujatie otvorili 2. 5. o 17:30 pani predsedníčka Kázmerová a pani Knaperková v Kongresovej sále zámku. Samotná súťaž prebehla 3. 5., v ranných hodinách súťažiaci štyroch kategórií (A, B, C, D) absolvovali písomné testy, kategórie A a B následne pokračovali obhajobami svojich prác. Mali sme možnosť počuť prejavy stopercentne pripravených žiakov, ktorí sa svojej úlohy zhostili na výbornú. Študenti pri svojich obhajobách neváhali využiť hudbu, autentické zvukové nahrávky, mapy, dokonca vlastné bannery. Bolo evidentné, že tí, ktorí sa dostali do celoštátneho kola, sú študenti, ktorí chcú niečo dokázať. Konkurencia bola vysoká a komisia mala naozaj neľahkú úlohu.

Celoštátne kolo 10. ročníka sa však nenieslo iba v duchu súťaženia. Pre súťažiacich bola zabezpečená návšteva hradiska Molpír s odborným výkladom prof. Suzanne Stegmann-Rajtár z Archeologického ústavu SAV. Za sprostredkovanie exkurzie ďakujeme Občianskemu združeniu Naše Smolenice. Okrem toho súťažiaci absolvovali návštevu jaskyne Driny a prehliadku Smolenického zámku. Vďaka trom dňom stráveným na zámku a prehliadke s výkladom sa vnímanie zámku posunulo na úplne inú úroveň a dovoľujem si tvrdiť, že Smolenický zámok nikdy nebude pre našich súťažiacich obyčajným miestom, ale monumentom Slovenskej histórie, ktorý pre nich bude vždy znamenať niečo osobitné. 

do-2 do-108k

Slávnostné vyhlásenie výsledkov otvorilo Sláčikové kvarteto zo ZUŠ M. Sch. Trnavského v Trnave, záverom sprevádzal člen komisie Marko Mižičko. Po úvodnej Mozartovej skladbe Divertimento sme si mohli vypočuť list od pána prezidenta SR z úst zástupcu Kancelárie prezidenta, pána Michala Luciaka. Súťažiacim sa prihovorili aj ďalší hostia: zástupca riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Šoltés, člen predsedníctva SAV Róbert Karul, prorektor Univerzity Komenského Vincent Múcska a generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Róbert Hronský. Pán Hronský zároveň poďakoval Slovenskej komisii za neúnavnú desaťročnú prácu a svoje slová podčiarkol odovzdaním Čestných uznaní pani Anne Bockovej, pánovi podpredsedovi Ľubomírovi Staňovi, pánovi Štefanovi Podolinskému a pani predsedníčke Ľubici Kázmerovej. Nasledovalo netrpezlivo očakávané vyhlásenie výsledkov samotnej súťaže.

do-22 do-43

Na prvej fotografii vpravo zástupca Kancelárie prezidenta, pán Michal Luciak, vľavo zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV Peter Šoltés

Na druhej fotografii generálny riaditeľ IUVENTY-Slovenského inštitútu mládeže p. Róbert Hronský odovzdáva predsedníčke SK DO Ľubici Kázmerovej Čestné uznanie za dlhoročný prínos pre Dejepisnú olympiádu 

 do-21do-20

V kategórii A  (fotka nižšie vľavo) získali: 1. miesto Dominika Salanciová, 2. miesto Samuel Sebastián Očkaík a 3. miesto Tomáš Chovančák.

V kategórii B (fotka nižšie vpravo) získali: 1. miesto Viktória Cehuľová, 2. miesto Zuzana Dankovičová a 3. miesto Martin Matejka.

dsc_6161 dsc_6067

V kategórii C (fotka nižšie vľavo) získali: 1. miesto Andrej Škuta, 2. miesto Barbara Varová a 3. miesto Zuna Hochelová.

V kategórii D (fotka nižšie vpravo) získali: 1. miesto Artur Zobka, 2. miesto Adam Strapek a 3. miesto Lucia Zajacová. 

dsc_5989 dsc_5931

Viktória Cehuľová z Gymnázia Sv. F. Assiského v Levoči zároveň získala mimoriadnu cenu v podobe encyklopédie „História“ venovanú vydavateľstvom IKAR za 5 násobnú účasť na Celoštátnom kole Dejepisnej olympiády. Okrem nej boli za mimoriadne výsledky pri príprave svojich žiakov ocenené panie učiteľky: Monika Rybárová, Soňa Polláková a Anna Némešová.

Za krásne vecné ceny ďakujeme našim sponzorom: dlhoročnému odbornému garantovi - Historickému ústavu SAV, Slovenskej historickej spoločnosti, Univerzite Komenského a vydavateľstvu IKAR. Za pomoc pri organizácii patrí vďaka  kolektívu prevádzky Kongresového centra SAV vedeného pánom riaditeľom Karolom Volnerom.

Tohtoročné celoštátne kolo Dejepisnej olympiády nebolo iba súťažou. Bol to veľmi prospešný projekt, ktorý naučil mladých ľudí pripraviť zmysluplné a zaujímavé prezentácie, obstáť v konkurencii a umožnil im nadviazať nové priateľstvá. Toto kolo bolo pre mnohých inšpiráciou či posunom v rámci svojich predstáv o budúcnosti. A nedá mi inak zakončiť svoju reportáž ako výrokom čínskeho učiteľa a politika Konfucia: „Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

do-106 

Autor: Barbora Knaperková

Foto: René Lazový 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov