IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY

Novinky Olympiády


MLADÍ SLOVENSKÍ VEDCI NA MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDE V BOTSWANE

6. 12. 2018

Sobotu 1. decembra 2018 si budú členovia slovenskej delegácie mladých vedcov pamätať ako deň, kedy sa začala ich cesta do ďalekej Botswany, kde v týchto dňoch s veľkým nasadením reprezentujú nielen seba, ale i svoju domovinu.


NAŠI OLYMPIONICI VYCESTOVALI DO MOSKVY NA MEDZINÁRODNÚ OLYMPIÁDU V RUSKOM JAZYKU

3. 12. 2018

V nedeľu 2. decembra 2018 vycestovala do Moskvy delegácia šiestich šikovných stredoškolákov, aby si na XVI. ročníku Medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku zmerali sily s účastníkmi z ďalších krajín.


METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE KAT. A, B, Z

23. 11. 2018

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kat. A, B a Z.


MEDAILOVÝCH OLYMPIONIKOV OCENILO MINISTERSTVO AJ LITERÁRNY FOND

19. 11. 2018

 Medailoví olympionici dostali z rúk štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petra Krajňáka Pamätné listy sv. Gorazda. Krátko predtým ich ocenil aj Literárny fond.


MOTIVOVALI SME UČITEĽOV V KOŠICIACH I BANSKEJ BYSTRICI

29. 10. 2018

V dňoch 24. 10. 2018 a 25. 10. 2018 tím Odboru predmetových olympiád a postupových súťaží vycestoval za učiteľmi do Košíc aj Banskej Bystrice, aby prostredníctvom seminára "Ako vychovať úspešného olympionika" zvýšil ich nadšenie pre olympiády a vďaka pozvaným hosťom im sprostredkoval živé výpovede úspešných olympionikov.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY GO PRE KAT. E, F, G

26. 10. 2018

 Zverejnili sme Metodicko-organizačné pokyny Geografickej olympiády pre kat. E, F a G.


BRATISLAVSKÝ SEMINÁR PRILÁKAL NADŠENCOV PRE OLYMPIÁDY

19. 10. 2018

Dňa 17. októbra 2018 sa v Bratislave konal seminár "Ako vychovať úspešného olympionika". Prítomným ponúkol množstvo informácií z prvej ruky a stretnutie so zaujímavými hosťami.             


SEMINÁRE "AKO VYCHOVAŤ ÚSPEŠNÉHO OLYMPIONIKA"

10. 10. 2018

 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v októbri pripravil pre učiteľov ZŠ a SŠ semináre na tému  „Ako vychovať úspešného olympionika“. Jednotlivé semináre sa uskutočnia v mestách Bratislava, Košice a Banská Bystrica.


MEDAILOVÉ ÚSPECHY SLOVENSKÝCH ŽIAKOV

10. 10. 2018

 Zverejnili sme úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom rolku 2017/2018.

METODICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY OPOPS

9. 10. 2018

Zverejnili sme Metodicko – organizačné pokyny pre Olympiádu v nemeckom jazyku, Olympiádu v anglickom jazyku, Dejepisnú olympiádu, Olympiádu zo slovenského jazyka a literatúry a Pytagoriádu v školskom roku  2018/2019. Nájdete ich v časti Organizačný poriadok a pokyny pre jednotlivé olympiády.


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov