IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Stredoeurópska matematická olympiáda priniesla cenné medaily!

Stredoeurópska matematická olympiáda priniesla cenné medaily!

10. 9. 2020

Organizácia 14. ročníka Stredoeurópskej matematickej olympiády (MEMO) bola v školskom roku 2019/2020 pôvodne plánovaná v auguste v Košiciach. Kvôli epidemiologickej situácii však Slovenská komisia MO rozhodla, že prezenčná forma súťaže nie je dostatočne bezpečná, takže sa súťaž presunula do online priestoru na termín 28. augusta - 4. septembra 2020 a organizáciu zabezpečil medzinárodný štáb MEMO.

O príprave a podmienkach súťaže nám viac povedal vedúci slovenskej delegácie, Ákos Záhorský, ktorý v súčasnosti študuje na Univerzite Loránda Eötvöse v Budapešti.

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Ákos, vy sám ste boli dlhoročný súťažiaci v Matematickej olympiáde a minulý rok ste sa prvýkrát zúčastnili súťaže MEMO ako vedúci výpravy. Začiatkom leta všetkých zasiahla smutná správa, že nás hlavný koordinátor MEMO pre SR, RNDr. Róbert Hajduk, PhD., navždy opustil. Ovplyvnila táto skutočnosť MEMO 2020?

Ákos Záhorský: „Táto smutná správa ďalej motivovala organizátorov na pripravenie naozaj kvalitnej súťaže. Takto sa súťaž stala aj rozlúčkou MEMO komunity s dlhodobým vedúcim slovenskej delegácie.“

orezaná fotka

Slovenská reprezentácia počas MEMO 2019 v Pardubiciach, Česká republika.
Úplne naľavo dlhoročný koordinátor MEMO pre SR – RNDr. Róbert Hajduk, PhD, štvrtý sprava Ákos Záhorský.


Barbora Knaperková, IUVENTA
: „V čom sa po obsahovej stránke líšila dištančná forma súťaže MEMO od štandardnej?“

Ákos Záhorský: „V tomto roku sa konala iba individuálna časť súťaže dňa 29. 8. 2020, súťažiaci dostali 4 úlohy z tém algebra, kombinatorika, geometria, teória čísel a 5 hodín na ich riešenie. Bežne na MEMO prebieha aj súťaž tímov.“

Barbora Knaperková - IUVENTA: „Ako sa organizácia prispôsobila aktuálnej epidemiologickej situácii?“

Ákos Záhorský: „Vzhľadom k online forme súťaže a rôznym pandemickým situáciám v desiatich zúčastňujúcich sa štátoch, niektoré tímy sa zhromaždili v tzv. Exam Centre, kde písali svoje súťažné práce pod dozorom organizátora tej krajiny, alebo keď to z nejakého dôvodu nebolo možné, súťažili doma, pod online dozorom. Slovenská delegácia zvolila druhú možnosť. Po súťaži sa vedúci delegácií pustili do hodnotenia a koordinovania riešení, čo prebehlo hladko v online prostredí a v spolupráci s medzinárodným tímom koordinátorov.“

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Poskytol organizátor aspoň malú náhradu za bežný bohatý sprievodný program počas súťaže?“

Ákos Záhorský: „Aj keď žiadne klasické sprievodné programy ako výlety, exkurzie, či športové aktivity sa po súťažných dňoch nemohli konať, v digitálnom priestore sa účastníci napriek tomu zabavili. Na serveri Discord sa každú noc stretávali súťažiaci a vedúci, kde sa zhovárali, či hrali online hry (skribble.io a verbálne hry typu werewolf). Takže aj keď situácia tímy rozdelila, spôsob na vzájomné spoznávanie sa a zábavu sa našiel.“

Barbora Knaperková, IUVENTA: „Ako sa darilo na súťaži našej reprezentácii?“

Ákos Záhorský: S výkonmi našich súťažiacich sme spokojní. Na MEMO 2020 sme vybojovali až 5 medailí: 2 strieborné a 3 bronzové.

Našim medailistom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce pri organizácii MEMO 2021, ktoré sa má konať na Slovensku!

Zostava slovenskej reprezentácie a výsledky:

Viktor Balan – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava - strieborná medaila

Csaba Daniel Farkaš - Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava - bronzová medaila

Norbert Micheľ – Gymnázium, Poštová 9, Košice - strieborná medaila

Štefan Slavkovský – Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad - bronzová medaila

Jakub Šošovička - Súkromné gymnázium CENADA, Bratislava - bronzová medaila

Matúš Zelko – Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
 

Vedúci reprezentácie:

Mgr. Peter Novotný PhD., FRI UNIZA, Žilina 

Ákos Záhorský, ELTE, Budapešť, Maďarsko 

Mgr. Martin Vodička, MPI, Leipzig, Nemecko 

 

Autori článku:
Barbora Knaperková, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Ákos Záhorský

Foto: archív IUVENTA

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov