IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Stretnutie k realizácii online olympiád

Stretnutie k realizácii online olympiád

9. 1. 2021

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží dňa 7. 1. 2021 zorganizoval online stretnutie o možnostiach realizácie a výstupoch online olympiád prostredníctvom platformy EduPage. Bol určený pre predsedov a vedúcich autorských kolektívov predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorých termíny kôl sa majú uskutočniť v najbližších týždňoch.

img_20210107_135522 

Diskusia k možnostiam realizácie online olympiád 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov