IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Stretnutie s predsedami COK POPS

Stretnutie s predsedami COK POPS

26. 2. 2020

Dňa 25. 2. 2020 zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže stretnutie s predsedami celoštátnych odborných komisií predmetových olympiád a postupových súťaží. Prezentované a diskutované bolo široké spektrum tém. Od národného projektu, cez štatistiku zapojenosti žiakov, mimoriadne výsledky žiakov, morálne oceňovanie žiakov a členov celoštátnych komisií, čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019, distribúciu úloh a riešení, úspechy žiakov na medzinárodných súťažiach, pripravované celoštátne kolá, sústredenia, zasadnutia a medzinárodné súťaže v roku 2020, záštity a sponzorov, pripravované školenia a semináre, až po nové informácie zverejnené na www.olympiady.sk.

img_20200225_112709

 Stretnutie s predsedami COK POPS

Text a foto: Roman Lehotský

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov