IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / Úspech slovenskej delegácie na 54. ročníku Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády

Úspech slovenskej delegácie na 54. ročníku Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády

24. 7. 2020

Koronakríza poznačila aj dianie 54. ročníka Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiády, ktorá sa mala pôvodne konať v Maďarsku, v Budapešti. Kvôli opatreniam proti šíreniu choroby sa uskutočnila dištančnou formou v dňoch 13. – 18. 7. 2020. Slovenská delegácia sa zišla v Bratislave a súťaž sa uskutočnila na PriF UK prostredníctvom techniky online pod dohľadom kamier. Našu krajinu reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti: Samuel Novák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) a Martin Brokeš (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza) - obaja získali bronzovú medailu, ďalej Matúš Tomčo (Gymnázium sv. Moniky, Prešov) a Martin Škuta (Gymnázium J. Lettricha, Martin).

Za skvelé výsledky vďačíme šikovnosti a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich odborne viedli a venovali im svoj čas (O. Sajková, Martin, M. Pončáková, Prešov, A. Ihnatková, Košice; M. Kozák, Prievidza) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a STU v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. 

Možnosti prípravy našich súťažiacich boli veľmi obmedzené. Po celoštátnom kole Chemickej olympiády sa začiatkom marca zavreli školy a najúspešnejší gymnazisti z CK ChO sa na súťaž mohli pripravovať iba v domácom prostredí, odkiaľ absolvovali sústredenie dištančnou formou. Na online prednáškach sa zúčastňovali počas celého mája. Konečný výber súťažiacich sa uskutočnil na výberovom sústredení, ktoré sa uskutočnilo už prezenčnou formou v Bratislave 5. – 7. 7. 2020.

Celkovo bolo na Medzinárodnej Mendelejovskej chemickej olympiáde udelených 13 zlatých medailí, 26 strieborných medailí a 39 bronzových medailí. Súťaže sa zúčastnilo 27 krajín so 130 súťažiacimi.

Naši reprezentanti ocenili organizáciu súťaže, ktorá je známa vysokou náročnosťou úloh a boli vďační za možnosť účasti. Veľmi im však chýbala možná interakcia so súťažiacimi ostatných krajín. Dúfame preto, že sa už rovnaká situácia nezopakuje a naši budúci reprezentanti si medzinárodné kolo zažijú v jeho úplnosti.

bronzova medaila brokes  

Bronzová medaila pre Martina Brokeša 

 

bronzova medaila novak 

Bronzová medaila pre Samuela Nováka  


foto imcho_7 

Naši štyria talentovaní gymnazisti a pedagógovia, ktorí ich na súťaž pripravovali

foto imcho_2 

 Riešenie súťažných úloh


foto imcho_1

Riešenie súťažných úloh 

foto imcho_4 

 Sprievodný program počas súťažného týždňa


foto imcho_5

 Sprievodný program počas súťažného týždňa 

  

Autorka: Mgr. Katarína Filipová, Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží, IUVENTA 
Foto: Denis Hudec, Matúš Lištiak

 

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov