IUVENTA / Olympiády / Novinky OLYMPIÁDY / V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády a súťaže

V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

14. 3. 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 (vrátane) sa v pôvodnom termíne neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády. Okrem tých, o ktorých sme vás informovali v novinke z 9. 3. 2020 sú to:

  • Pytagoriáda, okresné kolo (24. a 25. 3. 2020),
  • Dejepisná olympiáda, krajské kolo (24. 3. 2020),
  • Olympiáda v anglickom jazyku, celoštátne kolo (24. – 25. 3. 2020),
  • Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo (26 3. 2020).
Ak to situácia umožní, bude snaha pre ne dodatočne stanoviť náhradné termíny. 

Realizáciu celoštátneho kola Olympiády v informatike a krajského kola Geografickej olympiády, kat. A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme. Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom.

späť na Novinky

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov