IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Biologická olympiáda / 51. ročník BiO, 2016/2017 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 26. – 28. 4. 2017, Košice:


Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 28. – 30. 4. 2017, Košice:

 

Za bezpečnosť súťažiacich v čase od registrácie až po oficiálne ukončenie podujatia zodpovedá oficiálny dozor, ktorý stanovila IUVENTA. Ubytovanie a stravovanie pre neregistrovaných účastníkov (pedagogický sprievod žiaka, rodič a pod.) si môžete dohodnúť na vlastné náklady, resp. na náklady vysielajúcej školy, v pozvánke uvedenom alebo v niektorom okolitom ubytovacom zariadení. 

 

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 14. – 15. 6. 2017, Bratislava:

Na tomto mieste zverejníme pozvánku, informácie, pokyny, prihlasovanie sa, návod na prihlasovanie sa a zoznam súťažiacich na toto celoštátne kolo.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov