IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Chemická olympiáda / 56. ročník CHO, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády, kat. A, EF, 4. – 7. 3. 2020, Košice:

 Výsledkové listiny:

Cenu Prievidzkej chemickej spoločnosti za najlepší výsledok v úlohách z anorganickej a analytickej chémie v kat. A získal Kovácz Andrej, z fyzikálnej chémie v kat. A si cenu prevzali  s plným počtom bodov Tomčo Matúš, Kendra Richard, Puffler Martin a Fábrik Patrik, z organickej chémie a biochémie v kat. A bol odmenený Brokeš Martin, zo všeobecnej a fyzikálnej chémie v kat. EF cenu získala Tomečková Eva a z organickej chémie a biochémie v kat. EF si cenu prevzala Nikola Králiková.

Ceny pre najlepšieho východoslovenského chemika venoval do súťaže Ústav chemických vied PF UPJŠ Košice – v kat. A túto cenu získal Novák Samuel a v kat. EF Semanová Ivana.

Cenu rektora pre najlepšieho juniora v kat. A získal Kleman Adam a v kat. EF Szücs Oliver.

Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu praktickú časť v kat. A si prevzal Kovács Andrej, v kategórii EF Semanová Ivana.

Cenu dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za najlepšiu teóriu získal v kat. A Kovács Andrej a v kat. EF so zhodným bodovým výsledkom Mjartanová Nina a Krajč Juraj.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu taktiež každoročne oceňuje súťažiacich, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili na prvých priečkach. V kat. A bolo ocenených prvých  deväť miest a teda ocenenie si prevzali Kovács Andrej, Puffler Martin, Brokeš Martin, Novák Samuel, Tomčo Matúš, Škuta Martin, Štefanov Tomáš, Kleman Adam a  Oboňová Gabriela.

V kat. EF bolo ocenených prvých šesť súťažiacich: Mjartanová Nina, Krajč Juraj, Králiková Nikola, Semanová Ivana, Tomášik Matúš, Smilkova Michaela.

Ceny primátora mesta Košice získali prví traja z obidvoch kategórií, teda v kat. A Kovács Andrej, Puffler Martin, Brokeš Martin a v kat. EF Mjartanová Nina, Krajč Juraj a Králiková Nikola.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov