IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Fyzikálna olympiáda / 50. ročník FO, 2008/2009 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Jubilejný 50. ročník Fyzikálnej olympiády kat. A sa uskutočnil v dňoch 16. - 19. 4. 2009 v Žiline. Víťazom srdečne blahoželáme!

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov