IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Fyzikálna olympiáda / 51. ročník FO, 2009/2010 / Súťažné úlohy a riešenia

Súťažné úlohy a riešenia

Upozornenie: Materiály umiestnené na tejto stránke sú určené pre žiakov, pedagógov a iných záujemcov. Ich komerčné využitie a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie autorských práv.

Zadania a riešenia úloh celoštátneho kola kategórie A

Zadania a riešenia úloh krajského kola kategórie A

Zadania a riešenia krajského kola kat. B

Zadania a riešenia krajského kola kat. C

Zadania a riešenia krajského kola kat. D

Zadania a riešenia krajského kola kat. E

Zadania a riešenia úloh obvodného kola kategórie E, F

Preklady :

Zadania a riešenia úloh domáceho kola kategórie A

Zadania a riešenia úloh domáceho kola kategórie B

Zadania a riešenia úloh domáceho kola kategórie C, D

Zadania a riešenia úloh domáceho kola, kategórií E, F, G

Preklady - domáce kolá :

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov