IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 40. ročník GO, 2011/2012 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo GO, kat. A, B, CD, Z: 20. – 22. 4. 2012, Bratislava

Výsledkové listiny:

Celoštátne kolo GO, kat. E, F, G: 11. – 12. 5. 2012, Bratislava

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov