IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 47. ročník GO, 2018/2019 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, 29. – 31. 3. 2019, Bratislava:


Celoštátne kolo 47. ročníka Geografickej olympiády, kat. E, 17. – 18. 5. 2019, Ružomberok:

Na tomto mieste zverejníme pozvánku s programom, pokyny pre účastníkov, zoznam postupujúcich súťažiacich, návod na prihlasovanie a prihlasovanie. 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov