IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Geografická olympiáda / 48. ročník GO, 2019/2020 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. A, B, Z:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B a Z sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dňa 24. 4. 2020 dištančnou formou. Diplomy, medaily a ceny víťazom budú zaslané klasickou poštou. Ceny M. Zaťka a prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti neboli v tomto školskom roku udelené.  

Výsledkové listiny:


Celoštátne kolo 48. ročníka Geografickej olympiády, kat. E:

Celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. E sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutoční. Ako náhrada bude v školskom roku 2019/2020 pre žiakov, ktorí v kategóriách E a F mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády ponúknutá možnosť zapojiť sa do geografickej súťaže CQIQ (informácie nižšie). 

 

NOVÉ! Celoštátne kolo geografickej súťaže GQIQ pre súťažiacich kat. E a F Geografickej olympiády NOVÉ!

Celoštátne kolo GQIQ pre kategórie E a F Geografickej olympiády je dištančná súťaž pre tých žiakov, ktorí v kategóriách E a F mali postúpiť do krajského kola, ako čiastočná náhrada za zrušené krajské a celoštátne kolo Geografickej olympiády v školskom roku 2019/2020. Z GQIQ sa uskutoční iba celoštátne kolo a bude zrealizované dňa 8. júna 2020 (pondelok) o 10:00 h. Súťažiaci, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády kat. E a F, dostanú e-mailom zadania, ktoré budú môcť riešiť (maximálne 1 hodinu) v domácom prostredí cez počítač.

Test bude obsahovať 25 otázok ABCD alebo otázky s krátkou odpoveďou. V prípade rovnosti bodov bude rozhodovať čas riešenia testu.

Výsledky súťaže budú zverejnené do 15. 6. 2020.

Do súťaže sa môžu prihlásiť postupujúci súťažiaci, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády kat. E a F v školskom roku 2019/2020. Prihlasovací formulár bude zverejnený na webovej stránke www.olympiady.sk do 3. 6. 2020 (streda, do 20:00 h).

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR ONLINE

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov