IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Matematická olympiáda / 66. ročník MO, 2016/2017 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo 66. ročníka Matematickej olympiády, kat. A, 26. – 29. 3. 2017, Žilina:

Výsledková listina:

 

Cenu rektorky Žilinskej univerzity v Žiline získal:

Martin Melicher – Gymnázium, Poštová 9, Košice 

 

 

 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov