IUVENTA / Olympiády / Olympiády a súťaže / Olympiáda ľudských práv / 22. ročník OĽP, 2019/2020 / Celoštátne kolo

Celoštátne kolo

Celoštátne kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv plánované 6. – 8.  4. 2020 v Omšení sa z dôvodu šírenia koronavírusu NEZREALIZOVALO. Celoštátna komisia Olympiády ľudských práv plánuje náhradný termín súťaže. Bližšie informácie budú včas zverejnené. 

Aktuálne už prebehlo vyhlásenie najlepších úvah na vybrané témy. Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme!

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov