IUVENTA / Olympiády / Partneri

Partneri

Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR :

msvvas_nove
www.minedu.sk

 

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporujú:

PRIFUK
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
www.fns.uniba.sk

 

fchpt_logo_sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

www.fchpt.stuba.sk

 

 hore_vlavo1

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
www.zchfp.sk

 

slovnaft_black_copy

Slovnaft, a.s.  
www.slovnaft.sk  

 

 

 dr%20oetker

 Dr. Oetker. s.r.o.
www.oetker.sk

 

logo 

Literárny fond
www.litfond.sk

 

 logo%20h%C3%BA%20sav

 Historický ústav SAV
http://www.history.sav.sk/

 

albi 

Albi

www.albi.sk 

   Ikar

 IKAR

www.ikar.sk 

 

emtest

 EMTEST

www.emtest.sk  

 

ipesoft

IPESOFT

www.ipesoft.sk  

 

m2msolutions

M2M Solutions

www.m2ms.sk 

 

martinus

Martinus.sk

www.martinus.sk 

 

scheidt-bachmann

Scheidt & Bachmann Slovakia

www.scheidt-bachmann.sk 

 

softec

Softec, s.r.o.

www.softec.sk

 

zaict

Z@ict – IKT Klaster

www.zaict.sk 

logo pchs 

Prievidzská chemická spoločnosť

 

 

 logo_kvant_pre_vas_1995

www.kvant.sk 

 

 logo__pf_upjs_farebne

  www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

 

 ccf

www.cscasfyz.fzu.cz 

 Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov