IUVENTA / Olympiády / Publikácie

Publikácie

Na tejto stránke nájdete publikácie, ktoré vydala IUVENTA a sú zamerané na oblasť predmetových olympiád a postupových súťaží.

Predmetové olympiády

Olympiády, školské predmetové súťaže
publikácia venovaná medzinárodným olympiádam a postupovýcm súťažiam (2006),

Dobrá rada nad zlato
praktická príručka pre organizátorov predmetových olympiád a postupových súťaží v SR (2008),

Zapoj sa do predmetových olympiád a postupových súťaží
praktická skladačka pre záujemcov o zapojenie sa do predmetových olympiád a postupových súťaží (2020).  

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov