IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 41. ročník BiO, 2006/2007 / Celoštátne kolá

Výsledkové listiny z CK

Celoštátne kolo BiO, kategórie A, B a C, Prešov, 18. - 22. 4. 2007

Výsledkové listiny:

Celoštátne kolo BiO, kategória E, Hronec, 18. - 20. 6. 2007

Výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov