IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 42. ročník BiO, 2007/2008 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo BiO, kat. A, B, C, Liptovský Mikuláš, 23. - 27. 4. 2008

Výsledkové listiny:

Celoštátne kolo BiO, kat. E, Spišská Nová Ves, 16. - 19. 6. 2008

Výsledkové listiny:

Ceny dekana PRIF UK, Bratislava:

  • Odbornosť botanika - Katarína Janičová, ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou
  • Odbornosť zoológia - Matej Rybár, ZŠ, Nám. mládeže 17, Zvolen 
  • Odbornosť geológia - Roman Novotný, G., 17. novembra 1180, Topoľčany

Krátke video TV Reduta Spišská Nová Ves

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov