IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 45. ročník BiO, 2010/2011 / Celostatne kola

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť: 10. – 12. 3. 2011, Bratislava

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli udelené:
Jaroslavovi Ferencovi, Gymnázium V. Mihálika, Sereď a Emílii Petríkovej, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica 

 

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť: 15. – 16. 4. 2011, Bratislava

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli udelené:
Veronike Lobellovej, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Emílii Petríkovej, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica a Jozefovi Buckovi, ZŠ, Horné Otrokovce 137, Horné Otrokovce  

 

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. E: 21. – 22. 6. 2011, Martin

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli udelené:
Samuelovi Sučíkovi, Súkromná ZŠ, Čelovce 3, Čelovce (odbornosť botanika), Kristíne Hudokovej, ZŠ, Klátová Nová Ves 351, Klátová Nová Ves (odbornosť zoológia), Tomášovi Tvarožekovi, ZŠ, Mútne 224, Mútne (odbornosť geológia)

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov