IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 45. ročník BiO, 2010/2011 / Celostatne kola / Zoznam pedagogického sprievodu CK BiO P

Zoznam pedagogického sprievodu CK BiO P

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť: 15. – 16. 4. 2011, Bratislava

   

BA – Martinková Mária, Martin, 0902/088113, majam@zoznam.sk (v mieste konania v rozsahu podľa dohovoru) 

TT – Czuczorová Lea, Galanta, 031/7802266, kodaly@gymmadga.edu.sk  

TN – Strinka Ľubomír, Považská Bystrica, 042/4321530, strinka@centrum.sk 

NR – Martosyová Helena, Želiezovce, 036/7711229, helam@centrum.sk 

BB – Štrbová Jarmila, Banská Bystrica, 0907/226778, strbavl@zoznam.sk 

ZA – Martinková Mária, Martin, 0902/088113, majam@zoznam.sk

PO – Kaľatová Monika, Bardejov, 054/4748461, info@sgbj.sk

KE – Cimbalová Ľubomíra, Košice, 055/6710486, lubomira.cimbalova@gmail.com 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov