IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 45. ročník BiO, 2010/2011 / Celostatne kola / Zoznam pedagogického sprievodu CK BiO TP

Zoznam pedagogického sprievodu CK BiO TP

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť: 10. – 12. 3. 2011, Bratislava

 

BA – Martinková Mária, Martin, 0902/088113, majam@zoznam.sk (len 11. 3., od 8:40 h do 17:00 h) 

TT – Straková Marina, Sereď, 031/7893752, mariana.strakova@gmail.com

TN – Strinka Ľubomír, Považská Bystrica, 042 / 4321530, strinka@centrum.sk 

NR – Kúdelová Eva, Topoľčany, 038/5324747, ekudelova@atlas.sk 

BB – Trubanová Zlata, Banská Bystrica, 048/4153111, trubanova@juniorbb.sk

ZA – Martinková Mária, Martin, 0902/088113, majam@zoznam.sk

PO – Tarbajová Martina, Levoča, 053/4512252, skolagjfrlevoca@mail.t-com.sk

KE – Špernogová Mária, Košice, 055/6224917, spernogo@gympos.sk

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov