IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 45. ročník BiO, 2010/2011 / Celostatne kola / Zoznam súťažiacich CK BiO P

Zoznam súťažiacich CK BiO P

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť: 15. – 16. 4. 2011, Bratislava

 

BA – Melničuková Dominika, Svoboda Filip, Marko Drobný 

TT – Polák Ján, Adamovičová Dária, Harvaník Filip, Žiačková Noémi, Jozef Bucko 

TN – Fusková Martina, Čiadová Barbora, Cvíčela Michal, Huličiak Maroš, Lukáš Jánošík  

NR – Hnátová Silvia, Štefan Faršang, Mičudová Denisa, Klimajová Viktória, Lucia Gatialová 

BB – Petríková Emília, Lenárt Peter, Lobellová Veronika, Luboš Repka 

ZA – Danková Daniela, Sedláčková Anna, Kopičáková Zuzana, Lichnerová Monika, Monika Bestwinová 

PO – Jászayová Alexandra, Rešetárová Petra, Drotárová Stanislava, Poruban Tibor, Patrícia Jurecová 

KE – Konšťáková Lucia, Treľo Peter, Hamarik Eduard, Danielovičová Adriana, Katarína Janičová 

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov