IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 45. ročník BiO, 2010/2011 / Celostatne kola / Zoznam súťažiacich CK BiO TP

Zoznam súťažiacich

Celoštátne kolo Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť: 10. – 12. 3. 2011, Bratislava

 

BA – Heželyová Slavomíra, Kubincová Petra, Hučko Adam, Moravčík Štefan

TT – Ferenc Jaroslav, Neslušanová Mária, Krčmárik Samuel, Sitová Katarína

TN – Horárová Alžbeta, Madrová Monika, Bednárová Zuzana, Bugoš Marek

NR – Hnátová Silvia, Pintér Zsuzsana, Kováčová Milada, Sarker Martin

BB – Filipková Viktória, Galbavá Anna, Karaffa Ján, Petríková Emília

ZA – Barčák Ján, Valášková Miroslava, Kreheľová Andrea, Rošťáková Katarína

PO – Kalapáč Jozef, Matisko Matúš, Čurda Marián, Holub Ján

KE – Hajník Juraj, Shala Laura, Mrázová Mária, Nemčko Filip

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov