IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 46. ročník BiO, 2011/2012 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo BiO, kat. A a B, teoreticko-praktická časť: 28. 3. – 30. 3. 2012, Banská Bystrica

Ceny dekana PRIF UK v Bratislave získali: kat. A – Alžbeta Harárová, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, kat. B – Lukáš Jánošík, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín.
Ceny dekana FPV UMB v Banskej Bystrici získali: kat. A – , kat. B – Emília Petríková, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica.


Celoštátne kolo BiO, kat. A, B, C, projektová časť: 30. 3. – 1. 4. 2012, Banská Bystrica 

Ceny dekana PRIF UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Harvaník, Gymnázium V. Mihálika, Sereď, kat. B – Marek Andreánsky, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves, kat. C – Štefan Račák, ZŠ, Lipové nám. 28, Modrý Kameň.

Ceny dekana FPV UMB v Banskej Bystrici získali: kat. A – Silvia Hnátová, Gymnázium, Párovská 1, Nitra, kat. B – Michaela Bujdová, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov.


Celoštátne kolo BiO, kat. E, odbornosti – botanika, zoológia, geológia: 20. – 21. 6. 2012, Banská Bystrica

Ceny dekana PRIF UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Lucia Prekopová, ZŠ, Medňanská 5, Ilava, odbornosť zoológia – Janka Klingová, ZŠ, č. 781, Skalité, odbornosť geológia – Veronika Fejková, ZŠ, Školská 386, Sačurov.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov