IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 47. ročník BiO, 2012/2013 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo BiO, kat. A a B, teoreticko-praktická časť: 4 – 6. 4. 2013, Bratislava

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Nemčko, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava, kat. B – Lukáš Janošík, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín.

Celoštátne kolo BiO, kat. A, B, C, projektová časť: 6. – 8. 4. 2013, Bratislava

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Samuel Krčmárik, Gymnázium A. Merici, Trnava, kat. B – Juraj Maďar, Gymnázium sv. V. de Paul, Levice, C – Nela Gloríková, Základná škola, Mierová 134, Svit.

 

Celoštátne kolo BiO, kat. E, odbornosti – botanika, zoológia, geológia: 18. – 19. 6. 2013, Bratislava

Ceny dekana  PriF UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Lucia Prekopová, Základná škola, Medňanská 5, Ilava, odbornosť zoológia – Kristína Truchlíková, Základná škola, č. 781, Skalité, odbornosť geológia – Martin Gulika, Základná škola, Tribečská 22, Topoľčany.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov