IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 47. ročník BiO, 2012/2013 / Celoštátne kolá / Zoznam postupujúcich súťažiacich do CK BiO 2013

Zoznam postupujúcich súťažaicich na CK BiO 2013

Zoznam súťažiacich postupujúcich na celoštátne kolo BiO - teoreticko-praktická časť

a) na základe umiestnenia na krajskom kole BiO za 1. a 2. miesto

kategória A:

Beláň Ondrej, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Bugoš Marek, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Čurda Marián, Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
Dieu Ly Bui, Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Hennel Daniel, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Karaffa Ján, Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa
Krčmárik Samuel, Gymnázium A. Merici, Trnava
Markoczy Adam, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica
Mazúrová Terézia, Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica
Mišíková Lenka, Bilingválne gymnázium, T. Ružičku 3, Žilina
Nemčko Filip, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
Popelka Ľudovít, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Ratvaj Marek, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Sarker Martin, Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Silný Matej, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Židó Michal, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Martin

kategória B:

Balog Róbert, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Bujdová Michaela, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Czerwiński Gergely, Gymnázium M. Tompu, Rimavská Sobota
Dudáková Mária, Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica
Gajdošová Zuzana, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Gondek Jozef, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Grillová Adriana, Gymnázium J. Papánka, Bratislava
Jánošík Lukáš, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Kotrhová Pavlína, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Kováčová Mária, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Kubalová Monika, Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka
Lettrich Patrik, Gymnázium J. Letricha, Martin
Lörinc Filip, Gymanázium P. J. Šafárika, Rožňava
Máťaš Martin, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Staňo Roman, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Vidlička Martin, Gymnázium I. Kupca, Hlohovec

b) na základe rozhodnutia SK BiO podľa počtu bodov získaných za test na krajskom kole BiO (nad 42 bodov)

kategória A:

Dominka Matúš, Gymnázium J. Letricha, Martin, 43,75 b
Dudáš Martin, Gymnázium L. Novomeského, Senica, 42,25 b
Glanc Daniel, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, 43,00 b
Heželyová Ivana, Gymnázium J. Hronca, Bratislava, 43,00 b
Machyniaková Simona, Gymnázium J. Chalupku, Brezno, 43,25 b
Melicher Filip, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom, 45,00 b
Shala Laura, Gymnázium, Poštová 9, Košice, 47,50 b

kategória B:

Grundzová Eva, Gymnázium, Poštová 9, Košice, 47,5 b
Lukáč Ondrej, Gymnázium, Párovská 1, Nitra, 42,50 b

Zoznam súťažiacich postupujúcich na celoštátne kolo BiO - projektová časť

kategória A:

Harvaník Filip, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
Krčmárik Samuel, Gymnázium A. Merici, Trnava
Huličiak Maroš, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica
Martišková Andrea, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Sarker Martin, Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Ďurfinová Lucia, Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra
Balogh Attila, SOŠ lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Kicko Peter, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Chudiak Branislav, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Džundová Patrícia, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov, Bardejov
Šurkalová Kamila, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov, Bardejov
Hurníková Júlia, Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Endel Branislav, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves
Králová Nikola, SOŠ záhradnícka, Brezová 2, Piešťany*
Sedlák Martin, Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra*
Bibzová Zuzana, Gymnázium K. Štúra, Modra*
Vašňáková Barbora, Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica*

*súťažiaci preradení z kat. B do kat. A z dôvodu nesprávneho zaradenia krajskými komisiami BiO

kategória B:

Jánošík Lukáš, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Hološková Adriana, Gymnázium, Jablonská 5, Myjava  
Maďar Juraj, Gymnázium sv. V. de Paul, Levice
Galádová Monika, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Marenišťák Adam, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Tvarožek Tomáš, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Janotková Lívia, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Čopák Jakub, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov, Bardejov
Hajtol Jakub, Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, Bardejov
Džubanská Marta, Gymnázium P. Horova, Michalovce
Kajlová Kristína, Gymnázium P. Horova, Michalovce

kategória C:

Meszárosová Martina, ZŠ, Mlynská 50, Senec
Bobáková Mária, ZŠ, Turnianska 10, Bratislava
Villámová Viktória, ZŠ J. Kráľa, Šahy
Martincová Martina, ZŠ J. Murgaša, Šaľa
Čižmárová Natália, Evanjelická ZŠ Z. Oravcovej, Rimavská Sobota
Černák Miroslav, ZŠ, Lipové nám. 28, Modrý Kameň
Kozáková Zuzana, ZŠ, Školská 16, Markušovce
Štundová Natália, ZŠ, Okružná 17, Michalovce
Gloríková Nela, ZŠ, Mierová 134, Svit
Pancák Michal, ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľov
Hechtová Kristína, ZŠ, Školská 3, Šúrovce  
Pekar Vladimír, ZŠ, Slovenských partizánov 53, Považská Bystrica
Dodoková Viktória, ZŠ P. Dobšinského, Prievidza
Lucia Rovderová, ZŠ, Kudlov 781, Skalité
Janka Klingová, ZŠ, Kudlov 781, Skalité

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov