IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 47. ročník BiO, 2012/2013 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich postupujúcich do CK BiO, kat. E

Zoznam súťažiacich postupujúcich do celoštátneho kola BiO, kat. E

Zoznam súťažiacich postupujúcich do celoštátneho kola BiO, kat. E

odbornosť botanika:

Poliaková Katarína, Gymnázium sv. Uršule, Bratislava
Lackovičová Lucia, Základná škola, č. 109, Dolné Zelenice
Prekopová Lucia, Základná škola, Medňanská 5, Ilava
Lukáčik Radovan, Základná škola, Cabajská 2, Nitra
Botlová Svetlana, Základná škola, č. 136, Bzovík
Mravcová Kristína, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica
Zámečník Matej, Základná škola, Školská 8, Spišské Bystré
Podžubanová Martina, Základná škola, Moskovská 1, Michalovce

odbornosť zoológia:

Schnürmacher Richard, Základná škola, Holíčska 50, Bratislava
Spáčil Patrik, Základná škola, č. 149, Dvorníky
Dian Henrich, Základná škola sv. D. Savia, Dubnica nad Váhom
Kiss David, Základná škola, Komenského 37, Tekovské Lužany
Lehká Zuzana, Základná škola, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
Truchlíková Kristína, Základná škola, č. 781, Skalité-Kudlov
Pancák Michal, Základná škola Lúčna, Vranov nad Topľou
Kopčák Dominik, Základná škola, Belehradská 21, Košice

odbornosť geológia:

Žilková Lucia, Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava
Dardan Dauti, Základná škola, Vančurova 38, Trnava    
Toth Peter, Základná škola, č. 145, Veľké Uherce 
Gulika Martin, Základná škola, Tribečská 22, Topoľčany
Zahorec Samuel, Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Orvošová Martina, Základná škola, Československej brigády 4, Liptovský Mikuláš
Franková Veronika, Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
Lukáč Marcel, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov