IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 48. ročník BiO, 2013/2014 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, projektová časť, kat. A, B, C: 2. – 4. 4. 2014, Bratislava

 
Výsledkové listiny: 

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Samuel Krčmárik, Gymnázium A. Merici, Trnava, kat. B – Zuzana Kozáková, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, C – Janka Klingová, Základná škola, č. 781, Skalité.

 

Celoštátne kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, kat. A, B: 4. – 6. 4. 2014, Bratislava 


Výsledkové listiny:


Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Adam Potrok, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany, kat. B – Liliana Tušková, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa.


Celoštátne kolo 48. ročníka Biologickej olympiády, kat. E: 17. – 18. 6. 2014, Bratislava


Výsledkové listiny:


Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Radovan Lukáčik, Základná škola, Cabajská 2, Nitra, odbornosť zoológia – Michal Pancák, Základná škola Lúčna, Vranov nad Topľou, odbornosť geológia – Diana Turčeková, Základná škola R. Kaufmana, Partizánske.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov