IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 48. ročník BiO, 2013/2014 / Celoštátne kolá / Zoznam postupujúcich súťažiacich na CK BiO, kat. E

Zoznam postupujúcich súťažiacich na CK BiO, kat. E

BA: Katarína Poliaková, Richard Schnurmacher, Lucia Žilková
TT:
Lucia Lackovičová, Marián Krajčovič, Nina Benková
TN:
Lenka Baranová, ?, Diana Turčeková
NR:
Radovan Lukáčik, David Kiss, Martin Gulika
BB:
Svetlana Botlová, František Suja, Adrian Čtvrtníček
ZA:
Jozef Papík, Kristína Truchlíková, Martina Orvošová
PO:
Samuel Našta, Michal Pancák, Veronika Frenková
KE:
Katarína Benková, Simona Hisirová, Marcel Lukáč

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov