IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 48. ročník BiO, 2013/2014 / Celoštátne kolá / Zoznam postupujúcich súťažiacich

Zoznam postupujúcich súťažiacich

Zoznam súťažiacich postupujúcich na celoštátne kolo BiO - teoreticko-praktická časť

a) na základe umiestnenia na krajskom kole BiO za 1. a 2. miesto

kategória A:

Bui Dieu Ly, Gymnázium J. Hronca, Bratislava
Boďo Mário, Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Bujdová Michaela, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Čuj Pavol, Školská 7, Spišská Nová Ves
Jánošík Lukáš, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Kováčová Veronika, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
Malčák Michal, Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky
Markocsy Adam, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica
Matejovičová Tatiana, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Mišíková Lenka, Bilingválne gymnázium, T. Ružičku 3, Žilina
Monika Suchovská, Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica
Popelka Ľudovít, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Potrok Adam, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Slavkovský Samuel, Gymnázium D. Tatarku, Poprad
Staňo Roman, Gymnázium, Poštová 9, Košice

kategória B:

Gibala Henrich, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Bohuš Šimon, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Demčáková Veronika, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gergely Lajos, Gymnázium H. Selyeho, Komárno
Hunák Ján, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Kmeť Alexander, Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky
Krutel Jozef, Gymnázium J. Chalupku, Brezno
Malina Jakub Dávid, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Mikláš Christián, Gymnázium J. Hollého, Trnava
Ondírko Dušan, Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
Pitoňak Oliver, Gymnázium D. Tatarku, Poprad
Podskubová Paulína, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Rovňanová Dominika, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Tušková Liana, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Vojtušová Viktória, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

b) na základe rozhodnutia SK BiO podľa počtu bodov získaných za test na krajskom kole BiO (nad 45 bodov)

kategória A:

Bálešová Dominika, Piaristická spojená škola, Nitra
Balog Róbert, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Čoreja Dárius, Gymnázium J. Lettricha, Martin
Hricko Samuel, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín
Chromý Jakub, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
Kotrhová Paulína, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Kováčová Mária, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
Onofrej Michal, Gymnázium J. C. Hronského, Vrútky
Pieš Adrián, ŠpMNDaG, Bratislava
Shala Laura, Gymnázium, Poštová 9, Košice

kategória B:

Cingel Denis, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou
Ehnová Natália, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica

Zoznam súťažiacich postupujúcich na celoštátne kolo BiO - projektová časť

kategória A:

Čolláková Barbara, Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Čičová Monika, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Cingelová Alexandra, Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica
Harnádková Katarína, Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Hurníková Júlia, Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Jánošík Lukáš, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Kováčová Katarína, Gymnázium, Komenského 1357, Kysucké Nové Mesto
Krčmárik Samuel, Gymnázium A. Merici, Trnava
Orságová Katarína, Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom
Palubová Katarína, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Paučeková Barbora, Piaristická spojená škola, Nitra
Šurkalová Kamila, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Švecová Natália, Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
Tvarožek Tomáš, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

kategória B:

Bačkorová Barbora, Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
Hudačková Katarína, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Hudecová Ľudmila, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Janosčová Veronika, Súkromné gymnázium Futurum, Trenčín
Kadlečík Ivan, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Kozáková Zuzana, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Maďar Juraj, Gymnázium sv. V. de Paul, Levice
Martincová Martina, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Nemčíková Slavomíra, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
Weissová Ema, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Zborníková Terézia, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava

kategória C:

Hanzlová Margaréta, Gymnázium J. Hollého, Trnava
Mateášiková Adriána, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec
Piršel Marek, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava
Macháčová Emma, ZŠ, Za kasárňou 2, Bratislava
Jancík Lukáš, ZŠ, Mládežnícka 16, Púchov
Budd Dagmar, Piaristická škola F. Hanáka, Prievidza
Barcziová Lucia, ZŠ, Školská 974, Tešedíkovo
Ziliziová Nikoletta, ZŠ, Školská 485, Diakovce
Nociar Peter, Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec
Somora Samuel, ZŠ Slovenského slobodného vysielača, Banská Bystrica
Klingová Janka, ZŠ, č. 781, Skalité-Kudlov
Jakubiaková Zuzana, ZŠ, č. 224, Mútne
Gloríková Nela, ZŠ, Mierová 134, Svit
Fedorková Barbora, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
Šimová Kristína, ZŠ, Hutnícka 17, Spišská Nová Ves
Lencses Anton, ZŠ Košických mučeníkov, Košice

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov