IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 49. ročník BiO, 2014/2015 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 49. ročníka Biologickej olympiády, projektová časť, kat. A, B, C: 15. – 17. 4. 2015, Nitra

výsledkové listiny:

Ceny dekana FPV UKF v Nitre získali: kat. B – Júlia Koreneková, Gymnázium A. Vrábla, Levice, kat. C – Kristína Olejníková, Základná škola, č. 2, Rakovec nad Ondavou.


Celoštátne kolo 49. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, kat. A, B: 17. – 19. 4. 2015, Nitra 

výsledkové listiny:

 

Celoštátne kolo 49. ročníka Biologickej olympiády, kat. E: 17. – 18. 6. 2015, Nitra

výsledkové listiny:

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov