IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 49. ročník BiO, 2014/2015 / Celoštátne kolá / Zoznam postupujúcich súťažiacich do CK BiO, projektová časť

Zoznam postupujúcich súťažiacich do CK BiO, projektová časť

Zoznam súťažiacich postupujúcich na celoštátne kolo BiO - projektová časť

kategória A:

Briššová Simona, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo
Brunari Adam, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
Dzimko Jakub, Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin
Galádová Monika, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Hološková Adriana, Gymnázium, Jablonská 5, Myjava
Hudáčková Katarína, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Kimličková Kristína, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
Kováčik Michal, SOŠ lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnica
Krajčovič Albín, Piaristická spojená škola sv. J. Kalazanského, Nitra
Mydlíková Katarína, Piaristická spojená škola sv. J. Kalazanského, Nitra
Pavlovičová Veronika, Gymnázium J. Herdu, Trnava
Schmotzer Erik, SZŠ, Moyzesova 17, Košice
Švecková Mária, Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
Tomajková Ester, Gymnázium, Poštová 2, Košice

kategória B:

Čorňáková Jana, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
Gloríková Nela, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad
Hoghová Lesia, Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin
Kanávorová Barbora, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
Koreneková Júlia, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Lencses Anton, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice
Martincová Martina, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Pápež Samuel, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Uhrecký Peter, Gymnázium P. Horova, Michalovce

kategória C:

Brtko Matej, ZŠ, Moskovská 2, Banská Bystrica
Čaranová Bernadetta, ZŠ J. G. Tajovského, Senec
Gaál Laura Flóra, ZŠ, č. 485, Diakovce
Haver Csaba, ZŠ, č. 210, Mostová
Klocháňová Kristína, ZŠ J. Kollára, Mošovce
Kristínová Viktória, ZŠ, Saratovská 85, Levice
Marenišťák Jakub, ZŠ, Lipové nám. 28, Modrý Kameň
Mateášiková Adriána, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec
Mlátko Erik, ZŠ, č. 145, Veľké Uherce
Olejníková Kristína, ZŠ, č. 2, Rakovec nad Ondavou
Poláková Veronika, ZŠ, Vývojová 228, Bratislava
Potočárová Anna Adriana, ZŠ, č. 781, Skalité-Kudlov
Romaňák Martin, ZŠ, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Smoter Samuel, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
Šimová Kristína
, ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Zámečník Matej, ZŠ, Školská 8, Spišské Bystré

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov