IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 49. ročník BiO, 2014/2015 / Celoštátne kolá / Zoznam postupujúcich súťažiacich do CK BiO, teoreticko-praktická časť

Zoznam postupujúcich súťažiacich do CK BiO, teoreticko-praktická časť

Zoznam súťažiacich postupujúcich na celoštátne kolo BiO - teoreticko-praktická časť

a) na základe umiestnenia na krajskom kole BiO za 1. a 2. miesto

kategória A:

Alakšová Tatiana, Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina
Balog Róbert, Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany
Bujdová Michaela, Gymnázium L. Stöckela, Bardejov
Bohúnová Michaela, Gymnázium J. Herdu, Trnava
Gergely Lajos, Gymnázium H. Selyeho, Komárno
Janošík Lukáš, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Keszeghová Lucia, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Kotrhová Pavlína, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Lettrich Patrik, Gymnázium J. Lettricha, Martin
Lišková Tara, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Lőrinc Filip, Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava
Pitoňák Oliver, Spojená škola D. Tatarku, Poprad
Rovňanová Dominika, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Staňo Roman, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Tušková Liana, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa
Žucha Daniel, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

kategória B:

Demčáková Veronika, Gymnázium, Poštová 9, Košice
Déneš Tomáš, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Gibala Henrich, Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
Hanková Lenka, Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Holečková Viktória, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Hunák Ján, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Ivaničová Zuzana, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
Kassay Miroslav, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
Lukšic Marek, Gymnázium I. Kupca, Hlohovec
Michalec Juraj, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina
Motičák Peter, Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica
Pancák Michal, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
Podskubová Paulína, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Polednák Samuel, Gymnázium V. Mihálika, Sereď
Škoda Samuel, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Špányi Benjamín Šimon, ŠpMNDaG, Skalická 1, Bratislava


b) na základe rozhodnutia SK BiO podľa počtu bodov získaných za test na krajskom kole BiO (nad 46,4 bodu, vrátane)

kategória A:

Bohuš Šimon, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina
Bujna Dominik, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Macsek Peter, Gymnázium A. Vrábla, Levice
Spišáková Slávka, Gymnázium P. Horova, Michalovce
Valachová Dominika, Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou
Višňovský Jozef, Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin

kategória B:

Božik Peter, Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany
Ehnová Natália, Gymnázium, Školská 8, Považská Bystrica
Malina Dávid Jakub, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Petrík Tomáš, Gymnázium L. Novomeského, Bratislava
Podžubanová Martina, Gymnázium P. Horova, Michalovce
Tekel Andrej, Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov