IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 50. ročník BiO, 2015/2016 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 50. ročníka Biologickej olympiády, projektová časť, kat. A, B, C, 20. – 22. 4. 2016, Bratislava:

Výsledkové listiny: Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Korim, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice, kat. B – Filip Fábik, Gymnázium, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto, kat. C – Jakub Spurný, Základná škola NARNIA, Bratislava.


Celoštátne kolo 50. ročníka Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť, kat. A, B, 22. – 24. 4. 2016, Bratislava: 

Výsledkové listiny:

Ceny dekana PriF UK v Bratislave získali: kat. A – Oliver Pitoňak, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad, kat. B – Adam Turňa, Gymnázium, Školská 2, Dubnica and Váhom.


Celoštátne kolo 50. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 14. – 15. 6. 2016, Banská Bystrica:

Výsledkové listiny: Cenu dekanky FPV UMB v Banskej Bystrici získal Jakub Jarabica, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov