IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 50. ročník BiO, 2015/2016 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich - kategória E

Zoznam súťažiacich - kategória E

Odbornosť botanika:

 1. Bandurová Paulína
 2. Benková Katarína
 3. Čičková Michaela
 4. Demčáková Lenka
 5. Gállyová Zuzana
 6. Halčinová Lucia
 7. Veľká Mária
 8. Wieziková Ema

Odbornosť zoológia:

 1. Bátovská Timotea
 2. Hrmová Hana
 3. Jarabica Jakub
 4. Jurko Marek
 5. Petrov Samuel
 6. Repka Bystrík
 7. Valúchová Katarína
 8. Vargová Nina

Odbornosť geológia:

 1. Babala Martin
 2. Beľa Adrian
 3. Horvath Dominik
 4. Lazár Erik
 5. Monček Martin
 6. Strišovská Terézia
 7. Potočárová Adriana Anna
 8. Zubko Zadeáš

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov