IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 50. ročník BiO, 2015/2016 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich - projektová časť

Zoznam súťažiacich - projektová časť

Kategória A:
 1. Čorňáková Jana
 2. Čurillová Ema
 3. Galliková Viktória
 4. Hnatko Ondrej
 5. Hološková Adriana
 6. Korim Filip
 7. Kotleba Peter Michal
 8. Kováčik Pavol
 9. Martincová Martina
 10. Minár Martin
 11. Pápež Samuel
 12. Šmeringai Ján

Kategória B:

 1. Anderlová Jana
 2. Bundalová Kamila
 3. Dendysová Zuzana
 4. Drugda Ján
 5. Fábik Filip
 6. Gomboš Filip
 7. Lehotay Lukáš
 8. Mojžišová Anna
 9. Petrovič Ivan
 10. Smoter Samuel
 11. Štěpánová Nikola
 12. Tančinová Alžbeta
 13. Urbán Alex
 14. Volčková Adriána
Kategória C:
 1. Beňová Kvetoslava
 2. Góth Ladislav
 3. Iviczeová Mária
 4. Kalčíková Natália
 5. Katuščáková Kristína
 6. Kička Matej
 7. Kosmeľová Anna
 8. Majlátová Barbora
 9. Mlátko Erik
 10. Mrovčáková Lucia
 11. Potočárová Adriana
 12. Ručková Timea
 13. Spurný Jakub
 14. Štorcelová Alena
 15. Zámečník Matej
 16. Žiačik Samuel

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov