IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 50. ročník BiO, 2015/2016 / Celoštátne kolá / Zoznam súťažiacich - teoreticko praktická časť

Zoznam súťažiacich - teoreticko-praktická časť

Kategória A:

 1. Ehnová Natália
 2. Gibala Henrich
 3. Hmiza Zidane Filip
 4. Jaščurová Juliana
 5. Kmeť Alexander
 6. Korený Dominik
 7. Kováč Adam
 8. Kročianová Daniela
 9. Krutel Jozef
 10. Lecký Patrik
 11. Maník Peter
 12. Pitoňák Oliver
 13. Rovňanová Dominika
 14. Scherhaufer David
 15. Straková Katarína
 16. Tušková Liliana

Súťažiaci doplnení na základe dosiahnutého počtu 47 bodov za test v krajskom kole BiO:

 1. Barát Jakub
 2. Gazdíková Katarína
 3. Gergely Lajos
 4. Skřivánková Karolína
 5. Sluková Dorota
 6. Špaček Peter
 7. Špányi Benjamin Šimon
 8. Uhliar Martin

Kategória B:

 1. Fako Marek
 2. Hanková Lenka
 3. Horník Andrej
 4. Jakubáč Leonard
 5. Karas Matej
 6. Kučminová Veronika
 7. Michalec Juraj
 8. Orvošová Martina
 9. Pancák Michal
 10. Rukovanský Peter
 11. Schlencová Veronika
 12. Sokol Matej
 13. Staško Bohuš
 14. Turňa Adam
 15. Vaľo Matúš
 16. Vargic Martin

Súťažiaci doplnení na základe dosiahnutého počtu 47 bodov za test v krajskom kole BiO:

 1. Kakas Igor
 2. Komora Matúš
 3. Kopčak Dominik
 4. Tekel Andrej

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov