IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 50. ročník BiO, 2015/2016 / Medzinárodné kolá

Medzinárodné kolá

V dňoch 17. – 24. 7. 2016 sa v Hanoi, Vietnam uskutočnil 27. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády.

Medzinárodného kola sa zúčastnilo spolu 253 súťažiacich zo 68 krajín. Výsledok dosiahnutý slovenskými účastníkmi je zisk jednej bronzovej medaily študentkou Lilianou Tuškovou a diplomu Certificate of Merit Oliverom Pitoňákom.
Neočakávané a neplánované bolo stretnutie slovenskej delegácie IBO s premiérom Vlády SR Robertom Ficom na veľvyslanectve SR v Hanoji. Premiér sa zaujímal o súťaž, o jej financovanie a o jednotlivých súťažiacich.

Nasledujúci 28. ročník Medzinárodnej biologickej olympiády sa bude konať v dňoch 20. – 30. 7. 2017 v Coventry, Anglicko.

Zoznam dospelých účastníkov:

prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., FEŠRR, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tulipánová 7, Nitra
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava
Mgr. Katarína Juríková, PriF, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Bratislava

Zoznam súťažiacich:

Lajos Gergely, Gymnázium H. Selyeho, Komárno
Adam Kováč, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Oliver Pitoňák, Spojená škola, D. Tatarku 7, Poprad - Certificate of Merit
Liliana Tušková, Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa – bronzová medaila

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.ibo2016.org/IBO2016  

 

ibo_spolocna_1

Slovenská delegácia: P. Fedor,  P. Eliáš, L. Gergely, A. Kováč, O. Pitoňák, L. Tušková, K. Juríková.

Zdroj: archív slovenskej delegácie IBO 

 

V dňoch 20. – 24. 4. 2016 sa v Tbilisi, Gruzínsko uskutočnil 10. ročník Medzinárodnej olympiády mladých výskumníkov.

Súťaž IYIPO je zameraná na projekty z oblasti biológie a ďalších prírodovedných disciplín ako je fyzika, chémia, matematika, informačné technológie a inžinierstvo. Študenti prezentujú svoj projekt pred komisiou v anglickom jazyku. Pri hodnotení projektov sa kladie dôraz na ich vedeckosť, originalitu, ako aj zrealizovateľnosť a uplatnenie v praxi. Každý projekt je hodnotený komisiou zloženou z domácich odborníkov, spravidla univerzitných pedagógov a špecialistov z jednotlivých vedných disciplín.
Žiaci prezentovali projekty, ktoré boli vybraté z celoštátneho kola Biologickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 150 projektov z 39 štátov. Výsledky našich projektov boli výborné. Nela Gloríková aj Erich Schmotzer získali strieborné medaile.

Ďalší ročník sa uskutoční opäť v Tbilisi. Presný termín nasledujúceho ročníka zatiaľ nie je známy.

Zoznam dospelých účastníkov:

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., PríF UK, Ilkovičova 6, Bratislava
Mgr. Marcela Adamcová, PhD., FPV UMB, Tajovského 40,Banská Bystrica

Zoznam súťažiacich:

Nela Gloríková, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad – strieborná medaila
Erik Schmotzer, Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice – strieborná medaila

Ďalšie informácie nájdete na : http://iyipo.ge/en/page/id/10/schedule .


_bvf3592-1

Slovenská delegácia: M.Adamcová, E. Schmotzer, B. Lehotská, N. Gloríková

Zdroj: archív slovenskej delegácie IYIPO 


Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov