IUVENTA / Olympiády / Olympiády / Biologická olympiáda / 51. ročník BiO, 2016/2017 / Celoštátne kolá

Celoštátne kolá

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, teoreticko-praktická časť, 26. – 28. 4. 2017, Košice:

Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Alexandra Romanová, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov a kat. B – Dominik Kopčak, Gymnázium, Poštová 9, Košice.

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali: kat. A – Oliver Pitoňak, Spojená škola D. Tatarku, Poprad a kat. B – Oliver Sporka, ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.


Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. A, B, C, projektová časť, 28. – 30. 4. 2017, Košice:


Výsledkové listiny:


Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: kat. A – Filip Fábik, Gymnázium, Jesenského  2243, Kysucké Nové Mesto, kat. B – Matej Zámečník, Gymnázium, Kukučínova 1, Poprad  a kat. C – Jakub Repaský, Základná škola, Komenského 13, Sabinov..

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach získali: kat. A – Ján Krupa, Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice, kat. B – Radoslava Kopecká, Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza a kat. C – Alena Štorcelová, Základná škola, Energetikov 242/39, Prievidza.

 

Celoštátne kolo 51. ročníka Biologickej olympiády, kat. E, 14. – 15. 6. 2017, Bratislava:

 Výsledkové listiny:

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave získali: odbornosť botanika – Peter Zubrický, Základná škola, Cabajská 2, Nitra, odbornosť zoológia – Jakub Jarabica, Základná škola, č. 680, Stará Bystrica, odbornosť geológia – Laura Tomicová, Základná škola, č. 781, Skalité.

Partneri

 
Vyhlasovateľ predmetových olympiád a postupových súťaží v SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( www.minedu.sk )

Predmetové olympiády a postupové súťaže podporili:
- Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta ( www.fns.uniba.sk )
- Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ( www.zchfp.sk )  
- Slovnaft ( www.slovnaft.sk
- Dr. Oetker ( www.oetker.sk )
- Literárny fond ( www.litfond.sk )  

viac...

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov